Saznajte sve o Cloud servisima

Šta je Cloud?

Cloud zamenjuje skupu IT infrastrukturu, omogućava veću fleksibilnost u radu, jednostavnost i sigurnost za sve Vaše poslovne procese, uz značajnu uštedu.

Cloud rešenja garantuju potpunu privatnost i bezbednost Vaših podataka, uz najsavremenije sisteme antivirus zaštite. Automatski backup obezbeđuje pouzdan oporavak sistema u slučaju bilo kakvih incidentnih događaja.

Podacima možete pristupati sa bilo kog uređaja, gde god da se nalazite, važno je samo da ste povezani na Internet.

Šta je IaaS?

Iaas (Infrastructure as a Service) predstavlja infrastrukturu smeštenu na virtuelnom serveru, gde možete povezati sve relevantne servise kao što su procesorska snaga, memorija i prostor na disku. Više ne morate da brinete o održavanju skupe opreme, obezbeđivanju adekvatnog prostora, kao ni o kupovini licenciranih softvera za potpunu bezbednost i sigurnost Vaših podataka.

Servis IaaS je posebno atraktivan za mala i srednja preduzeća.

Šta je SaaS?

SaaS (Software as a Service) je softversko rešenje na Cloud-u. Poseduje sve resurse za održavanje i podršku, uz mogućnost proširenja i prilagođavanja promenama u poslovanju. Bezbednost i čuvanje Vaših podataka su zagarantovani. Podaci su smešteni u mts data centrima i dostupni su Vam gde god da se nalazite.

Nema potrebe za kupovinom licence uz smanjujete troškove održavanja resursa.

Prednosti SaaS modela su brojne:

  • brži pristup novim tehnologijama
  • izbegavanje „zarobljavanja” u zastarelu tehnologiju
  • pristup podacima u svakom momentu bez obzira gde se nalazite
  • mogućnost proširenja i prilagođavanja promenama u poslovanju
  • niži inicijalni troškovi
  • lakše predviđanje troškova

Šta je PaaS?

Platforma (Platforme as a Service) kao servis pruža kompletno okruženje za razvoj aplikacija. Možete sami da razvijate, testirate i distribuirate sopstvene aplikacije na mts platformi.

Nemate troškove kupovine, instalacije i održavanja softverskih i hardverskih resursa.

Servis PaaS je posebno atraktivan za IT kompanije i ostalima koji intenzivno razvijaju softvere.

,